Samospráva


Zvětšit mapu
Obecný úrad Klieština
Klieština 45
Dolná Maríková
018 02


Kontakty

Tel:
042 / 435 61 74
mobil: 0903400978
Email:kliestina@pegonet.sk

IČO :
00692476
DIČ :
2020694016

Okres:
Považská Bystrica

Organizačná štruktúra obce

Starostka :
Helena Koštialiková
Zástupca starostky : Peter Jurík
Kontrolór obce : Mgr. Emília Dubcová, Klieština 151
Pracovníčka: Ľubomíra Šibíková
Poslanci : 
Peter Jurík,  Klieština 159
Daniela Ištoková, Klieština 146
Mária Hričová, Klieština 6
František Ištok, Klieština 35
Michal Bačík, Klieština 92 

Počet obyvateľov :
349
Rozloha : 531 ha


Prvá zmienka :
r. 1408
Pamiatka obce: zvonica z roku 1916

Bankové spojenie :

Prima Banka Slovensko a.s. Považská Bystrica: 283 333 4004/5600


Obecný úrad Klieština - úradné hodiny
Pondelok:  7.00 - 15.30
Utorok:      7.00 - 17.00
Streda:      7.00 - 16.30
Štvrtok:    nestránkový deň
Piatok:      7.00 – 12.00 

Žiadame občanov obce, aby rešpektovali uvedené stránkové dni, nakoľko v nestránkový deň nebudú vybavení z dôvodu prác na vlastnej agende obecného úradu

Knižnica :
Ľubomíra  Šibíková  utorok 15.00 - 16.30 hod